Màn chiếu điện 16 9

Màn chiếu điện tử điều khiển từ xa 16 9 dùng phòng phim gia đình

Màn chiếu điện 16 – 9 có kích thước 100 -110 -120 -130 -150 – 200 inch

Màn chiếu điện 16 : 9 chuyên dùng cho các rạp chiếu phim lớn, phòng chiếu phim gia đình.

Màn chiếu khung 16 9 chuyên dụng thẳng

Màn chiếu khung 16 9 chuyên dụng cong

Màn chiếu khung 16 9 chuyên dụng điện

Hiển thị 4 sản phẩm