Máy Chiếu Độ Sáng Cao

Máy chiếu độ sáng cao từ 4000 ansi trở lên.
Máy` chiếu độ sáng cao trình chiếu được với màn hình lớn và hình ảnh rõ hơn khi không gian chiếu ban ngày.

Máy chiếu với các hãng optoma, benq, sony, panasonic, epson độ sáng cao từ 4000 – 5000 – 6000 tới 10000 ansi.

Thích hợp trình chiếu cho hội trường, phòng chiếu phim chuyên nghiệp.

Hiển thị 20 sản phẩm