Màn Khung Thẳng 16-9

Màn khung thẳng  chiếu phim gia đình tỷ lệ 16 9 căng khung cố định 100 tới 200 inch\

Màn chiếu khung 16 9 thẳng

Màn chiếu khung cố định dùng cho phòng chiếu phim gia đình

Bạn đang có nhu cầu lắp phòng chiếu phim gia đình, màn chiếu khung tỷ lệ 16 :9 là màn chiếu chuyên nghiệp sử dụng trong phòng phim

Màn chiếu khung thằng được căng lò xo cố định giúp vải luôn phẳn tuyệt đối.

Hiển thị 11 sản phẩm