Máy Chiếu Mini

Máy chiếu mini được xem là thiết bị trình chiếu nhỏ gọn có độ sáng thấp Phục vụ trong việc hay di chuyển, bỏ túi, Xem Phim trong phòng tối.
Vì độ sáng thấp nên máy chiếu Mini chỉ phù hợp khi trình chiếu hình ảnh có kích thước vừa và nhỏ từ 50 inch trở lại

Hiển thị 2 sản phẩm